Xiulet

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privacitat és una prioritat en Xiulet.es

Com a responsable d'aquesta web, volem oferir-te les majors garanties legals en relació amb la teva privacitat i explicar-te amb la major claredat i transparència possible, tot el té a veure amb al tractament d'informació personal dins d'aquest web.

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en el Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es troben enllaçades pel lloc web.

Està política ha estat actualitzada el 28 de Maig de 2018.

Xiulet.es ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Les dades identificatives del Web http://xiulet.es, són els següents:

Persona de contacte: Marta Creu Petó
Raó social :: C / Entença 100 08014 Barcelona (BARCELONA)
Tel: 93.423.44.48
CIF / NIF: 37380147H
Correu electrònic: escolaxiulet@hotmail.com

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS.

En Xiulet.es es tracta la informació proporcionada per les persones interessades per tal d'identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, d'ara endavant l'Interessat. La via de preses de dades són: Formularis web o registre en el sistema).

Les dades recollides s'utilitzaran per:

Respondre als requeriments dels usuaris de Xiulet.es.

Gestionar les subscripcions a la llista de correu i enviar periòdicament butlletins amb ofertes, promocions i novetats.

Creació de dades en la nostra fitxa de clients per generar les comandes, albarans i factures corresponents.

Garantir el compliment de les condicions d'ús i la llei aplicable. Això pot incloure desenvolupament d'eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.

 

No cal que facilitis cap dada de caràcter personal per a la navegació per aquest web.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant 5 anys per mantenir un històric de consulta i contactes. El temps de conservació de dades dels subscriptors o formularis de contacte estarà supeditat a la baixa voluntària de l'usuari a la llista de correu.

DRETS DE L'USUARI Al FACILITAR LES SEVES DADES.

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Xiulet.es s'estan tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

Xiulet.es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets per email a: escolaxiulet@hotmail.com

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l'Usuari garanteix que tota informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l'Usuari s'obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a escolaxiulet@hotmail.com

COM S'OBTENEN LES DADES EN AQUESTA WEB.

Les dades personals que es tracten en Xiulet.es procedeixen de:

Formulari web.

Cookies: Quan l'usuari es registra o navega en aquesta web, s'emmagatzemen "cookies". A continuació detallem més informació sobre les Galetes.

 

Cookies:

Quan vostè visita la web de Xiulet.es, pot fer-ho de manera anònima i accedir a important informació sense necessitat de identificar-se. Amb l'objectiu de millorar el nostre lloc web, fem servir "cookies" per analitzar la seva visita. Una "cookie" és un petit conjunt d'informació que és transferit al seu navegador pel servidor web i que només pot ser llegit per aquest. Aquestes informacions serveixen com una mena de targeta de presentació seva: recorda les seves contrasenyes, les seves compres i les seves preferències. Les "cookies" no poden executar-se com codi ni transmetre virus.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

Encara Xiulet.es utilitza "cookies" per analitzar la seva visita al lloc web i els servidors registren automàticament l'adreça IP del seu ordinador, aquesta informació no permet identificar-lo a vostè, que sempre romandrà en l'anonimat llevat que faciliti informació personal a Xiulet. és.

Aclarir que des de la nostra web es pot accedir a altres pàgines que ja no són de Xiulet.es, les quals per tant no estan subjectes a aquestes condicions.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Xiulet.es es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com, a practiques de la indústria. En aquests supòsits, Xiulet.es anunciarà, en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

CORREUS COMERCIALS

D'acord amb la LSSICE, Xiulet.es no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus massius a clients que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. Els nostres mailings són únicament de promocions, ofertes i novetats dels productes que oferim.

 

 

 

Resolució mínima de 1024X768   © Copyright 2011 - Xiulet.com - Avisos legals- Politica de privacitat